Cẩm năng du lịch

Ba phương án đoạt giải cuộc thi thiết kế quảng trư...

Số tiền thưởng 600 triệu đồng đã được chính quyền Đà Nẵng trao cho 3 đơn vị tư vấn thiết kế đoạt giả...

26-09-2017

Thông tin chi tiết lịch bắn pháo hoa Đà Nẵng 2017

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng – DIFF 2017 là một trong những sự kiện biểu tượng của thành phố đáng sống nh...

26-09-2017